Çağrı Merkezi

444 7 297
ANA SAYFA Kişisel Veriler Hakkında Üye/Müşteri Mutabakat Formu

Kişisel Veriler Hakkında Üye/Müşteri Mutabakat Formu

ÜYE/MÜŞTERİ MUVAFAKAT BEYANI

 

Kişisel Verilerin Korunması ve Veri İşleme Hakkında Muvafakatname’yi kabul etmeme hakkınız vardır. Bu hakkınızı kullanmanız durumunda Türk Telekom Biriktirme ve Yardım Sandığı (“SANDIK”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun ihlal etmediği sürece bu sözleşmeye konu hizmetleri tarafınıza sınırlı olarak sağlayabilecektir.

Kişisel verilerin korunması ile ilgili bilgilendirmeye https://vitrindenal.com/Pages/Page/17 linkinden de ulaşabilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri gereğince, kişisel verilerimin Türk Telekom Biriktirme ve Yardım Sandığı (“SANDIK”) tarafından işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin bilgilendirme metnini aldım, okudum ve anladım. SANDIK’a doğrudan tarafımca verilen veya SANDIK’ın ilgili kurumlardan yahut sair resmi kurumlardan veya ilişkili taraflarından (ana ortaklık, ana ortaklığın bağlı ortaklıkları, ana ortaklığın ilişki tarafları) veya hizmet aldığı yahut verdiği gerçek ya da tüzel üçüncü kişilerden edinebileceği her türlü kişisel verilerimin SANDIK tarafından işlenmesine; keza bahse konu kişisel verilerimin yasal mevzuat kapsamında bilgi paylaşımına izin verilen taraflar yanında SANDIK’ın ilişkili taraflarına (ana ortaklık, ana ortaklığın bağlı ortakları, ana ortaklığın ilişkili tarafları), acentelerine, dışarıdan hizmet aldığı şirketlere, tedarikçilere, e-para kuruluşlarına, yetki vermiş olduğunuz, SANDIK nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketlere, temsilcilere, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşlarına, vergi ve benzeri danışmanlar, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişiler, kurum ve kuruluşlar ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile ve bunlarla sınırlı olmaksızın tarafıma vereceği hizmetlerinin sunulabilmesi için paylaşımın gerekli olduğu diğer yurtiçi/yurtdışı kişi ve kuruluşlara,SANDIK’ın sözleşme imzaladığı program ortaklarına, ortak marka çalışması yaptığı üçüncü kişilere ve onların işbirliği içinde olduğu üçüncü kişilerce kendisine hizmet vermek ve/veya Türk Telekom Biriktirme ve Yardım Sandığınca tarafımıza sunulan her türlü hizmet ve ürünlere ilişkin değerlendirmelerini almak ve anketler yapmak amacı ile aktarılmasına, KVKK’ da tanımlanan kapsamda kişisel verilerimin işlenmesine açık rızamla muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.